Taureaux avec italiens testés

(Italie - Août 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA CEL FER Mo Ma P&M PFT Prix C Prix S
CROCKETT AltaHotrod x Judo A2/A2 392 759 0.34 0.08 104 107 1.51 2.67 1.00 3953 18 -
SECRETARIAT Numero Uno x Baxter A2/A2 4708 -241 -0.01 0.08 101 108 1.32 2.21 1.32 3075 10 32**

Taureaux avec italiens génomiques

(Italie - Août 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA CEL FER Mo Ma P&M PFT Prix C Prix S
KYRIOS RF Stradivari x Spark Red 0 1442 -0.23 0.06 115 111 1.48 2.52 1.93 4572 18 42
DISTEFANO Hothand x Toohot A2/A2 0 1419 0.30 0.18 110 105 1.45 2.44 0.58 4544 14 42
ELFO Pinterault x Deman 0 65 0.29 0.36 111 110 0.90 2.22 1.55 4335 10 -
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks